Pravidla
Nevedomosť pravidel hráča nezbavuje zodpovednosti za ich porušenie. Hráči by mali byť informovaní a dodržiavať ich.

@Legacit.eu

Posledná zmena: 11.11.2023